onsdag 13 oktober 2010

Thomas Kanger efterlyser personligt material från barnhem/fosterhem

Thomas Kanger var journalisten som genom TV dokumentären Stulen barndom 2005 startade den process som sedan ledde fram till att "Utredningen om vanvård i den sociala barnavården" tillsattes av regeringen 2006. Den följdes sedan av "Upprättelseutredningen" som nu förbereder en officiell ursäkt från det svenska samhället till offren för övergrepp och försummelser.

Efterlysning: Har du dagböcker, brev, fotografier från din tid i barnhem/fosterhem?

Thomas Kanger, journalisten som gjorde TV-programmen "Stulen barndom" och "Barnhemmens döttrar", arbetar nu med en bok om övergreppen på omhändertagna barn. Han söker kontakt med människor som har dagböcker och brev som har skrivits under tiden som omhändertagen. Han är även intresserad av tidningsklipp, fotografier, filmer, bandupptagningar eller annan dokumentation som berör den omhändertagne från den tiden.

Du kan kontakta honom via e-post eller telefon: info@kanger.se eller 0708-691980. All kontakt är konfidentiell och inga namn kommer att användas i boken utan tillstånd från den berörde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar