onsdag 13 november 2013

Brev från åttio forskare och utredare till ministern och socialutskottet

Tidigare har jag bloggat om regeringens proposition om ersättning till dem som vanvårdades inom den sociala barnavården.

I dag skickas ett brev undertecknat av åttio forskare och utredare till barn- och äldreminister Maria Larsson och Riksdagens socialutskott.

Brevet kan ses som en uppföljning på DN-debattartikeln av Johanna Sköld och Bengt Sandin den 28 oktober. Länk här: http://www.dn.se/debatt/vanvardade-nekas-pengar-trots-forbjuden-bestraffning/ Tidningen ETC-Malmö har också haft en artikelserie med bland annat intervjuer med människor som vanvårdats under sin tid i fosterhem eller institution men som följd av propositionen nekats ersättning. Länk här där man kan klicka vidare i artikelserien: http://malmo.etc.se/nyhet/statens-egen-utredare-starkt-kritisk

Dagens brev till ministern och socialutskottet visar hur regeringen mörkat både Vanvårdsutredningens och Upprättelseutredningens underlag, skrivit en proposition som i stället, ytligt och utan vetenskaplig grund bl.a. när det gäller synen på barn i olika decennier, snävat in skälen till ersättning. Brevet reder ut vad som gäller och uppmanar barn- och äldreministern liksom socialutskottet att agera för en ändring.

Barnläkaren Lars H Gustafsson, som också var med i Upprättelseutredningen som expert, har i dag också bloggat om brevet. Se länk här: http://www.larshgustafsson.se/?p=4248

Här finns en länk till brevet: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23530561/Skrivelse%20till%20socialutskottet%20och%20barn-%20och%20%C3%A4ldre%20minister%20Maria%20Larsson%20om%20ers%C3%A4ttningarna%20till%20de%20vanv%C3%A5rdade.pdf

Tillägg den 15 november 2013.
I går hade ETC Malmö en artikel om skrivelsen till socialutskottet och ministern: http://malmo.etc.se/nyhet/expertuppror-mot-upprattesleprocessen

Här finns en kort intervju med socialutskottets ordförande. Nu återstår det kommentarer från oppositionen som än varit tyst i frågan. Länk: http://malmo.etc.se/nyhet/ersattningsnamnden-kallad-till-utfragning

Tillägg den 19 november 2013
I dag har också Samhällets styvbarn, en organisation för de vanvårdade, lämnat över en skrivelse Barn- och äldreministern och socialutskottets ordförande. Här finns en länk till Samhällets styvbarns hemsida där skrivelsen kan läsas eller laddas ner. http://www.styvbarn.se/e107_files/downloads/dokument/brev_ML_AWJ_2013-11-18.pdf