torsdag 29 november 2012

Snart startar ersättningsnämnden

Den första januari 2013 startar ersättningsnämnden sitt arbete. Uppgiften är att utreda och besluta om ekonomisk ersättning till personer som har varit utsatta för "övergrepp och försummelse av allvarlig art" under sina placeringar i fosterhem och institutioner inom den sociala barnavården.

Under åren 2006 - 2011 ledde jag den s.k. Vanvårdsutredningen. Vi intervjuade över niohundra personer om deras erfarenheter av fosterhem och barnhem. Utredningen publicerade två rapporter. (se länkar här nedan) Den första ledde till att regeringen konstaterade att det förekommit övergrepp och försummelse i den sociala barnavården och omedelbart tillsatte Upprättelseutredningen (se länk nedan). Det var Upprättelseutredningen som sedan föreslog en offentlig ursäkt och en symbolisk ersättning på 250 000 kr till dem som utsatts för övergrepp och försummelse av allvarlig art. Utredningsarbetet avslutades med Vanvårdsutredningens slutrapport den 29 september 2011 (se länk nedan). Några veckor innan hade regeringen först sagt nej och sedan ja till förslaget om ekonomisk ersättning.

Den här bilden togs förra året när Vanvårdsutredningen hade samlats för att lämna över slutrapporten till barn- och äldreministern Maria Larsson. Tomas Kanger, journalisten som genom sitt reportage i SVT 2005, fick den dåvarande ministern att tillsätta utredningen dök också upp vid överlämnandet. Han fick vara med på bilden. Tomas står längst fram klädd i brun skinnkavaj.I dag hade Ekot ett reportage om en person som hoppas på ersättningen och dessutom en intervju med Håkan Ceder som utrett och "riggat" ersättningsnämndens organisation. (se länk nedan)

Det var över 1000 personer som i tid anmälde sig till Vanvårdsutredningens intervjuer. Av dessa intervjuades drygt niohundra. Av flera olika orsaker som beskrivs närmare i utredningens slutrapport var det således drygt hundra personer som inte intervjuades. Utredningen hade sammanlagt kontakt med cirka 2000 personer. Många anmälde sig för sent (slutdatum för anmälan var 1 mars 2009) andra kände inte till utredningens existens förrän i slutet osv. Det är oerhört vanskligt att sia om hur många som kan komma ifråga för ersättning. Jag har tidigare tvingats gissa att det kan röra sig om mellan 2000 och 5000 personer. Ersättningsnämnden har en budget för 5000 ersättningar, men har möjlighet att återkomma till regeringen om det skulle visa sig bli flera.

Jag hoppas att ni som läser detta sprider informationen vidare. Ingen ersättningsberättigad ska behöva missa detta.

Tillägg den 24 december:
Det verkar som om flera tidningar kommer att ha reportage om Vanvårdsutredningen mm inför att Ersättningsnämnden ska börja arbeta den 2 januari. Några journalister har intervjuat mig under hösten. Idag fanns det en artikel i Göteborgs Postens nätupplaga. Det finns en länk här nedan.

Tillägg den 2 januari 2013
I dag finns Ersättningsnämndens hemsida på nätet. Där kan man läsa om villkoren och tanka hem blanketter m.m. Följ den här länken: http://www.ersattningsnamnden.se/

Tillägg den 3 januari 2013
När nu Ersättningsnämnden startat sitt arbete och har en egen hemsida har jag stängt möjligheten att kommentera på det här blogginlägget.

Andra intressanta länkar: