måndag 31 januari 2011

GP om övergrepp mot barn i samhällsvård idag

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skickat ett brev till alla kommuner i landet och informerat om den enkät som Upprättelseutredningen har gjort.
– Vi vill förbereda kommunerna på den här bilden och ta fram åtgärder för att minska riskerna för att barn far illa vid placeringar. Varje händelse av vanvård är självklart en katastrof, säger Sara Roxell.


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.540914-samhallet-fortsatter-att-svika-barnen