måndag 2 april 2012

Nu händer det något i ersättningsfrågan för de vanvårdade

I dag kom pressmeddelandet att regeringen utsett en särskild utredare för att bygga upp den "nämndmyndighet" som ska betala ut ersättning till dem som vanvårdats inom den sociala barnavården. Organisationen ska vara klar till årsskiftet. Det är ett rätt omfattande arbete som ska till för att ha allt på plats till dess.

Jag har tidigare gjort bedömningen att det kommer att röra sig om någonstans mellan 2 000 och 5 000 ansökningar som kommer att lämnas in till den nya myndigheten. Tvåtusen är ett minimum. Ungefär så många tog kontakt med Vanvårdsutredningen, varav knappt hälften hörde av sig för sent för att intervjuas. Men i sådana här sammanhang är mörkertalen höga. När regeringen nu bestämt sig för en ersättning kommer också personer som tidigare inte ansett det meningsfullt att intervjuas av Vanvårdsutredningen att lämna in en ansökan.

Jag utgår från att utredaren kommer att ta del av Vanvårdsutredningens viktiga erfarenheter, bl.a. av intervjuerna, behovet av psykologiskt stöd och bristerna i arkivmaterialet. För en del personer var journalföringen under placeringen i samhällsvård så bristfällig att materialet inte har något värde som stödbevis i ersättningsprocessen. Men det är myndigheterna som också stått för dessa brister.

För den som vill läsa mer om uppdraget finns regeringens direktiv att tanka hem som pdf fil från den här länken:
Inrättande av en nämndmyndighet med uppgift att pröva ansökningar och fatta beslut om utbetalning av ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i vissa fall