lördag 23 mars 2013

Nu har ersättningsnämnden fattat de första besluten


Ersättningsnämnden har nu fått in drygt 2 200 ansökningar. Nu har de första besluten fattats. Vid nämndens första sammanträde avgjordes 16 ärenden. I 15 fall beslutade nämnden att bevilja ersättning till de sökande. En person fick avslag på ansökan på grund av att den gällde tiden efter 1980.

Jag tycker att det är hoppfullt att en så stor andel av de sökandena beviljats ersättning. Att nämnden inte kan bevilja ansökningar som gäller tiden efter 1980 var väntat men beklagligt. Jag har i olika sammanhang utvecklat min kritik mot tidsgränsen och tänker inte orda mer om det just nu.

Ersättningsnämnden meddelade detta i ett pressmeddelande som går att läsa i sin helhet här: http://www.ersattningsnamnden.se/forsta-besluten-om-ersattning-till-personer-som-utsatts-overgrepp-mellan-1920-och-1980