torsdag 10 maj 2012

Lagrådsremiss i dag om ersättning till vanvårdade

I dag beslutar regeringen att sända förslaget om ersättning till de som vanvårdats inom den sociala barnavården till lagrådet. Målet är att riksdagen ska få en proposition i höst och att en myndighet för utbetalning ska vara på plats den 1 januari 2013. Sedan har man två år på sig att ansöka om ersättning. Av  Ekots intervju låter det som att regeringen lägger samma förslag som Upprättelseutredningen. Det kan skilja i detaljer, men för att se det måste man läsa i lagrådsremissen som inte är tillgänglig än.

I kväll blev lagrådsremissen tillgänglig på regeringens hemsida. Här är länken: http://www.regeringen.se/sb/d/15839/a/192748

Så här beskrivs förslaget av Maria Larsson i SR Ekot. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5101115

Lagrådsremissen är inte tillgänglig än men så här beskrivs förslaget på regeringens hemsida i dag. http://www.regeringen.se/sb/d/15109/a/176636

I dag finns också en artikel på DN Debatt om den nya lagen och fortsättningen på upprättelseprocessen. Här finns länken: http://www.dn.se/debatt/ny-lag-ska-ge-de-som-vanvardats-upprattelse

Den 17 maj kl. 21.00 sänder SVT dokumentären "Ett stulet liv" av Thomas Kanger. Den sänds i ettan. Man kan se det som den tredje delen i den serie program som började med "Stulen barndom" hösten 2005 och som ledde till att det blev politiskt nödvändigt att granska övergreppen på barn som placerats i fosterhem och institutioner. Sedan följde under en period på sju år utredningar, upprättelseceremoni och nu dagens lagrådsremiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar