torsdag 23 augusti 2012

Att lära av vanvård

Nu arbetar en utredning med att förbereda den myndighet som ska betala ut ersättningar till dem som utsattes för övergrepp och allvarlig försummelse under sin tid som placerad i den sociala barnavården. I början av nästa år ska det bli möjligt att lämna in ansökningar. Men Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen innehöll mycket mer än förslagen om ersättning till de drabbade, bland annat förslag om hur vanvård kunde undvikas i framtiden. Vad kunde vi lära av utredningens nära tusen intervjuer med drabbade?

Anders Nyman, som arbetade tillsammans med mig i Vanvårdsutredningen, har i boken "Att lära av vanvård i den sociala barnavården" sammanfattat utredningsrapporterna. Boken innehåller många berättelser om barn som far illa, men också hur de gjorde för att klara sig. Genom att låta alla dessa nu vuxna personer få berätta och själva komma med förslag om hur samhället hade kunnat stötta kan vi lära av vanvård. På så sätt kan vi bli bättre på att bemöta och se de barn som behöver hjälp när deras föräldrar inte räcker till.

Alla som utbildar sig i socialt arbete borde ta del av de erfarenheter som boken förmedlar. Gothia Förlag som ger ut den hoppas också att yrkesverksamma socialarbetare genom boken ska få nya perspektiv och infallsvinklar på sitt arbete.

Jag har följt Anders arbete med boken och också skrivit ett förord till den. Du som är intresserad kan beställa boken med hjälp av produktbladet som jag länkar till här:
https://www.dropbox.com/s/0rb4uhglepw4uvw/Att%20l%C3%A4ra%20av%20vanv%C3%A5rd%20i%20den%20sociala%20barnav%C3%A5rden.pdf

3 kommentarer:

  1. Tack för tipset, jag kommer också att försöka läsa den!

    SvaraRadera
  2. Tack för ert engagemang. Självklart ska vi i Samhällets Styvbarn i Stockholm köpa hem boken. Jag ska även köpa ex till mina 2 vuxna barn som är leg psykolog och samhällsanalytiker. Gunilla Wahlén, ordförande för Samhällets Styvbarn i Stockholm.

    SvaraRadera