tisdag 11 oktober 2011

Möte med en intervjuad

I dag har jag tillsammans med en av medarbetarna i Vanvårdsutredningen, Lii Drobus, haft en föreläsning på Socionomdagarna. Trots den sena timmen, den sista på dagen, fick vi använda den största salen för att rymma alla som anmält sig.

Det är uppenbart att intresset bland professionella socialarbetare för att lyssna till vanvårdsutredare ökat under de sista åren. Det ger hopp om att man också på hemmaplan arbetar för att höja säkerheten i samhällsvården av barn. Jag var på Socionomdagarna 2009 också, men då var vi i en betydligt mindre sal.

Men det som berörde mig mest var samtalet efteråt med en person som vi intervjuat i utredningen. En kvinna från Västsverige, yrkesverksam socionom, kom fram till mig och överlämnade en present. På tackkortet till boken jag fick står det så här: "Tack för arbetet med den gedigna, väldokumenterade vanvårdsutredningen och för inlevelsen med de drabbade som du förmedlat. Med hopp om att det ska bli ett varmare Sverige efter detta!"

Jag delar hennes förhoppning.