tisdag 17 januari 2012

Lagförslag om ekonomisk ersättning till vanvårdade i september 2012

I februari 2011 presenterade Upprättelseutredningen förslaget om ekonomisk ersättning till de vanvårdade inom social barnavård (fosterhem och institutioner). Regeringen hade för avsikt att bereda frågorna skyndsamt sa man vid presskonferensen.

I dag kom besked (i regeringens lista på planerade propositioner) att lagförslaget kommer att läggas fram i september 2012. Det innebär att det kan dröja två år mellan förslaget från Upprättelseutredningen och beslutet i riksdagen. Sedan ska också en myndighet byggas upp för att ta hand om flera tusen ansökningar.

Arbetet i Vanvårdsutredningen har visat mig hur stor skillnad det finns mellan olika personers uppfattning om vad begreppet skyndsamt står för.