tisdag 20 mars 2012

Första intervjun genomförd i mitt nya uppdrag

Sedan en tid tillbaka arbetar jag med ett nytt uppdrag. Det tangerar mitt tidigare jobb i Vanvårdsutredningen, men är påtagligt framtidsorienterat. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av verksamheter som har kunskap om våld mot barn (i vid mening). Dessutom ska kartläggningen svara på frågan om vilka verksamheter som har behov av sådan kunskap.

En andra del i uppdraget handlar om att analysera behovet av ett samlat nationellt ansvar för kunskapsspridning på området, förtydliga ansvarsfördelningen och ta ställning till om det behövs ett nationellt kunskapscentrum på området.

Min insats är inriktad på kartläggningen, en enkät till många och intervjuer med nyckelpersoner på området. Det känns viktigt och angeläget. Nu är första intervjun genomförd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar