fredag 12 april 2013

JUSEKtidningen om Ersättningsnämndens arbete

Det var ett tag sedan jag skrev om Ersättningsnämnden. Här nedan finns en länk till JUSEKtidningen som intervjuat ordföranden i nämnden, Göran Ewerlöf. Nämnden har kapacitet att hålla muntliga förhandlingar eller tala med upp till fyrtio personer i veckan. Jag är övertygad om att det kommer att behövas eftersom det är relativt ovanligt med att övergrepp och försummelse stöds av olika myndigheters arkivmaterial.

Av Ewerlöfs uttalanden kan man också dra slutsatsen att arbetet är svårplanerat eftersom det är nästan omöjligt att förutse hur många som kommer att ansöka om ersättning. I den meningen påminner situationen om den som Vanvårdsutredningen hade. Först när den stängde möjligheten att anmäla sig till intervju kunde den veta hur mycket arbete som återstod.

http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Nyheter/Nyheter1/Vanvardade-barn-far-sina-pengar/