måndag 23 september 2013

Hur långt får polisen sjunka?

Natten och morgonens nyhet om polisens olagliga registrering av romer ledde med all rätt till en offentlig kritik av sällan skådat slag. Tankarna gick till den systematiska utrotningen av bl.a. romer under nazitiden, men också till Sveriges mörka historia med särskilda lagar mot romer, rasbiologi och tvångssterilisering. Detta belyses kort i Dagens Nyheters reportage i dag. Länk här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/

Jag har tidigare varit ledamot i en statlig utredning, Delegationen för romska frågor, som leddes av Maria Leissner. Därigenom har jag fått särskild inblick i det flerhundaåriga förtrycket av romer i vårt land. I Vanvårdstredningen som jag ledde under åren 2006-2011 intervjuade vi många resanderomer som berättade om myndighetsförföljelse av deras familjer i generationer. När intervjupersonerna som barn var placerade i fosterhem eller institutioner blev de utsatta för övergrepp och försummelse, ofta med rasistiska motiv och tillmälen. Bl.a. dessa personer har tillerkänts en ursäkt och en ekonomisk ersättning från den svenska staten.

Att en statlig myndighet med våldsmonopol, Polisen, nu driver ett register som inte bygger på brott utan etnicitet är vidrigt. Att den nu försöker klara kritiken genom att skylla på att "någon enskild utan ledningens kännedom" byggt upp verksamheten är stilenlig retorik av mediatränade personer, men beklämmande och lätt att genomskåda. Det är helt osannolikt med tanke på att priset för en licens för den programvara som använts överstiger 120 000 kr. Se vidare i den här artikeln. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.524517/avancerad-ibm-losning-driver-polisens-romregister

Enligt DN:s uppgifter är det minst sjuttio personer hos polisen som har tillgång till registret, sannolikt betydligt flera, däribland rikskriminalen. Tidigare i dag har jag twittrat kort att alla poliser som använt men inte avslöjat det olagliga registret borde fällas för tjänstefel. Det handlar om civilkurage och att avslöja olaglig användning för att ha ett rent samvete liksom mitt och allmänhetens förtroende i sin gärning som polis. Men min lätt desillusionerade hållning till polisens egen uppföljning säger mig att ingen kommer att kunna identifieras, trots att dataprogrammen sannolikt registrerar varje inloggning. Men all heder åt de källor, sannolikt hos Polisen, som avslöjat den smutsiga hanteringen. Ni har källskydd som den här gången använts för en mycket god sak.

Regeringen då? Detta är en fråga om rättssäkerheten, således en fråga för justitieministern. Men jag är rädd för att den på nytt skickar fram Ullenhag för att säga att problemen handlar om integration. Det har hänt att en justitieminister har avgått på grund av rymningar från fängelser. Hur skulle det i och för sig kunna hindras av ministern? Men nu, etnisk registrering av icke brottslingar, i en myndighet med våldsmonopol, i strid mot grundlag. Vem har gett det tillståndet, Justitieministern?