onsdag 11 september 2013

Finland startar "vanvårdsutredning"

Nu har regeringen i Finland bestämt sig för att starta en utredning om "missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet". Det innebär att alla nordiska länder utrett, eller beslutat utreda, vanvård som förekommit under placeringar i social barnavård.

Utredningarna, som startade i Norge med Bergensundersökningen 1999, har med ett undantag genomförts av statliga utredare som utsetts av regeringen eller i Norge också av landshövdingen i länet. Undantaget är Danmark där regeringen skickade frågan till en förening för f.d. barnhemsbarn, Landsforeningen Godhavnsdrengene för att göra en undersökning om barn som varit placerade i barnhem. Men det är ingen rikstäckande undersökning och går således inte att jämföra med utredningarna i Norge, Island, Sverige och den som planeras i Finland.

Här finns en länk till den finska regeringens information om utredningen. http://www.stm.fi/sv/missforhallanden_vanvard_och_vald_vid_vard_utom_hemmet_inom_barnskyddet