onsdag 18 december 2013

Tänk vad lämpligt - att det kritiska brevet kom bort...

Den 13 november skrev åttio personer, utredare, professorer, forskare, psykologer och läkare ett brev till barn- och äldreminister Maria Larsson. Samma brev skickades till riksdagens socialutskott. Brevet  visade hur regeringen mörkat både Vanvårdsutredningens och Upprättelseutredningens underlag, skrivit en proposition som i stället, ytligt och utan vetenskaplig grund bl.a. när det gäller synen på barn i olika decennier, snävat in skälen till ersättning från den nu arbetande Ersättningsnämnden. Brevet reder ut vad som gäller och uppmanar barn- och äldreministern liksom socialutskottet att agera för en ändring.

Men tänk vad lämpligt för ministern som inte vill kommentera - brevet kom aldrig fram, påstår socialdepartementets pressekreterare idag i Göteborgsposten. Samma brev nådde alla socialutskottets ledamöter samma dag det sändes.

För att läsaren ska förstå min grundade skepsis bör kanske historien bakom hur ersättningen till vanvårdade kom till återges. Först meddelade regeringen 2011 genom Maria Larsson att det inte blir någon ersättning till de vanvårdade. Det görs dagen före tioårsdagen av terrorattentatet 11 september. Eventuella förhoppningar om att beskedet skulle drunkna i pressutbudet kom dock på skam. I stället tvingades regeringen att ändra sig inom en vecka med risk för att annars förlora en omröstning i riksdagen. Sedan skrivs en proposition som mörkar Vanvårdsutredningens och Upprättelseutredningens förslag på de punkter de avviker från propositionen. Och nu, snart två år efteråt, kommer brevet som på väsentliga punkter visar propositionens uppenbara brister bort i socialdepartementet. Det är för mycket för att en gammal utredare ska tro på det.

Jag väntar fortfarande på ett svar från ministern på brevet. Kanske är tystnaden uttryck för att en omprövning kan ske. Jag hoppas det.

Här finns en länk till Göteborgspostens artikel http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2213889-experternas-protestbrev-forsvann-hos-ministern

Jag har tidigare här i bloggen kommenterat det brev som pressekreteraren försöker få oss att tro har kommit bort. Här finns en länk: http://goranjohansson.blogspot.se/2013/11/brev-fran-attio-forskare-och-utredare.html

En annan av undertecknarna av brevet som kom bort, Lars H Gustafson, har bloggat om det här: http://www.larshgustafsson.se/?p=4284#comment-2121