fredag 2 juli 2010

Barnombudsmännen i Norden reagerar

Barnombudsmännen i Norden har gjort ett gemensamt uttalande om placerade barn. Jag hade missat det när det kom i början av juni, men här finns det

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7738