onsdag 15 september 2010

Romer i Europa och Sverige

Romernas situation i Europa har på sistone uppmärksammats av media. Det handlar bl.a. om Frankrikes och Italiens avskyvärda behandling av EU medborgare. Även i Sverige har romernas situation uppmärksammats. I somras, i semestertider, lämnade Delegationen för romska frågor sitt slutbetänkande. Maria Leissner var ordförande i delegationen. Jag satt med som ledamot.

För den som vill sätta sig in i den svenska situationen är rapporten från delegationen en viktig läsning. Länken finns här. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/150025