fredag 11 mars 2011

Socialdepartementet informerar om Upprättelseutredningen

Nu har socialdepartementet lagt ut uppgifter på regeringens hemsida om Upprättelseutredningen. Där finns bland annat frågor och svar, information om hur man skriver remissvar, länk till presskonferensen där betänkandet presenterades mm. Om du klickar på den här länken kommer du till regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/14489