måndag 12 september 2011

Okänsliga besked till de vanvårdade

När jag startade utredningsarbetet för fem år sedan var en av de viktigaste uppgifterna att göra allt för att intervjupersonernas säkerhet skulle vara god. Erfarenheterna internationellt, särskilt från Norge, talade för att det behövdes hög tillgänglighet på telefon och en möjlighet till stödsamtal efter intervjun. Därför erbjöd vi varje intervjuad åtta stödsamtal hos en legitimerad psykoterapeut. Syftet var att bearbeta de minnen av övergrepp som aktiverades till följd av intervjuerna.

Den här planeringen hade sin grund i våra direktiv från regeringen och i rekommendationer från både norska utredare och den svenska Socialstyrelsen. Sedan dess har vår erfarenhet visat att förutom intervjuerna tenderar uppmärksamhet i media och läsningen av det egna arkivmaterialet från socialtjänsten aktivera minnen och få människor att må dåligt. Om allt detta skrev vi redan i vår första delrapport till regeringen.Döm om min förvåning när regeringen väljer att under en lördag i media meddela beskedet att upprättelseprocessen inte ska innehålla alla de steg som Kerstin Wigzell rekommenderade i sin rapport från Upprättelseutredningen. Den symboliska ersättningen för att samhället svek de vanvårdade barnen skulle inte ges ut.

I dag har jag blivit intervjuad av flera media inklusive TT. Jag håller en mycket återhållsam linje när det gäller vad slutrapporten ska innehålla. Men på frågan om säkerheten för dem som vi intervjuat sa jag följande till TT:

TT den 12 september 2011, 13.57

Göran Johansson, som är regeringens utredare av vanvården av fosterbarnen, är kritisk till att regeringen valt att gå ut till medierna och berätta att det inte blir någon ersättning till fosterbarnen.

Inte minst finns risken att det leder till en psykisk kris hos många.

Hela förarbetet till vanvårdsutredningen var en diskussion om säkerheten. Vad händer med människor som berättar om vad de varit med om kanske för första gången i sitt liv? Jo, man aktiverar gamla minnen. Det är en i sig en riskabel verksamhet vi har bedrivit i fem års tid, säger Göran Johansson.

Utredningen ska om några veckor presentera sitt slutbetänkande som bygger på intervjuer med 866 personer. De äldsta är födda på 1920-talet och de yngsta på 1980-talet.

Han konstaterar att utredningen inte haft några begränsningar annat än att de brott utredningen kartlagt ska ha varit preskriberade och att bara myndiga personer intervjuas.

Vanvårdsutredningens delbetänkande från 2010 fick barn- och äldreminister Maria Larsson att låta utreda hur staten ska kompensera dem som vanvårdats i fosterhem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar