söndag 11 september 2011

Beskedet till de vanvårdade

Regeringen valde att igår tillkännage sitt beslut att vägra de som vanvårdats i fosterhem och institutioner i samhällets regi ersättning. Upprättelseutredningen hade föreslagit 250 000 kr till alla som utsatts för övergrepp eller allvarlig försummelse.

Den utredning som jag leder, Vanvårdsutredningen (S 2006:05), hade tidigare presenterat en mycket mörk bild av övergrepp och försummelse som dessa personer vittnat om. Regeringen konstaterade då att 404 intervjuer räcker för att bekräfta att det förekommit vanvård. Den tillsatte omgående Upprättelseutredningen som föreslog en ursäkt från samhället vid en ceremoni och en symbolisk ersättning till de drabbade.

Under fem års tid har Vanvårdsutredningen arbetat. Till skillnad från flera andra länder har vår utredning arbetat i ett politiskt vakum. Vi har inte känt till vare sig denna regerings eller tidigare regerings uppfattning i fråga om upprättelse och ersättning.

Vi har djupintervjuat över niohundra personer och haft kontakt med cirka tvåtusen. Den 29 september kommer vi att presentera vår slutrapport. Den kommer att tala för sig själv och visa en svart historia av övergrepp och försummelse. Den äldsta intervjuade placerades 1922 och den yngsta intervjupersonens placering upphörde 2003. Flera personer kommer till tals i berättelser som vi återger i rapporten. I samband med att rapporten blir offentlig kommer jag också att ge min kommentar till utredningsarbetet och upprättelseprocessen för de drabbade.

Tyvärr fick de drabbade ta emot regeringens negativa besked via media på lördagen den 10 september. Dagen före 11 september. Men jag kan idag ändå konstatera att "nyheten" inte helt begravts i minnesartiklarna från terrordåden i USA.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar