onsdag 12 juni 2013

Barn som flyttas i offentlig regi - Viktoria Skoogs avhandling

Viktoria Skoog har nu disputerat på en avhandling med titeln "Barn som flyttas i offentlig regi: En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn". Jag laddade ner den, läste den och fick vibbar till vanvårdsutredningen. Flera intervjuer och citat från dagens samhällsvård av barn påminde om intervjuerna i gårdagens vanvårdsutredning.

Viktoria Skoog har studerat instabilitet i samhällsvård för barn i form av sammanbrott, vilket betyder att ett barns placering avbryts plötsligt och oplanerat samt planerade byten av vårdmiljöer, vilket betyder att socialtjänsten utifrån planering låter ett barn flytta till ett nytt familjehem eller en ny institution.

Avhandlingen finns att ladda ner från den här länken: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:619291